AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne seminarium, wspólnie realizowane przez Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem wykład pod tytułem: „W cieniu typologii. Czy można polubić okres wpływów rzymskich?” wygłosi dr hab. Andrzej Michałowski, prof. UAM, Instytut Prahistorii UAM. Na spotkanie zapraszamy w piątek, dnia 6 czerwca 2014 roku o godz. 11 do sali 201 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 48, Wrocław. Przypominamy, że ideą cyklicznych spotkań odbywających się naprzemiennie w Poznaniu i Wrocławiu jest dyskutowanie problemów okresu przedrzymskiego i rzymskiego barbarzyńskiej Europy. Cykl pozwoliliśmy sobie zatytułować „Extra limites” mając nadzieję na to, że rzeczywiście nasze spotkania odbywać się będą w duchu otwartości na nowe idee i możliwości interpretacyjne. Do udziału zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych dyskusją nad przedstawianymi w trakcie wystąpień problemami – kadrę naukową, doktorantów, studentów i wszystkich miłośników archeologii.

Plakat 2 na stronę