O PROJEKCIE

Idea cyklu seminariów zawarta jest w nazwie projektu. „Extra limites” traktujemy jako spotkania bez granic (w dużej mierze w ujęciu geograficznym, w pewnym sensie chronologicznym oraz w wymiarze symbolicznym). Interesują nas interkulturowe relacje, interdyscyplinarne badania oraz „interośrodkowa” wymiana poglądów. Przedmiotem naszych zainteresowań jest przede wszystkim archeologia okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów Środkowej Europy, a więc strefy, w pewnym okresie dziejów położonej „extra limites”, strefy Barbaricum. Chcemy rozmawiać o nurtujących nas problemach w sposób otwarty, nie trzymając się sztywno przyjętych ścieżek interpretacyjnych. Spotkania realizowane są naprzemiennie w Poznaniu i we Wrocławiu, w siedzibach Wydziału Archeologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu oraz Instytutu Archeologii UWr, ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Na spotkaniach pragniemy omawiać zarówno szersze problemy, wynikające z długotrwałych studiów, problemy nurtujące nas „na bieżąco”, jednakże jesteśmy otwarci także na dyskutowanie problemów związanych z opracowywaniem wciąż przyrastającej bazy źródłowej, zdając sobie sprawę z tego, że wiele bardzo ciekawych materiałów pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych często skazanych jest na publikacyjny „niebyt”. Część spotkań zamierzamy więc realizować w formie warsztatów, w trakcie których chcielibyśmy pracować na oryginalnym materiale zabytkowym. W trakcie naszych seminariów pragniemy także prezentować wyniki badań archeologów-eksperymentatorów i konfrontować wyniki ich doświadczeń z dostępnym do badań materiałem archeologicznym. Zależy nam na tym, aby w sposób precyzyjny definiować opracowywane zagadnienia, tak, aby mieć klarowność pojęciową, wiedzieć, o czym mówimy używając określonych terminów. „Extra limites” to w założeniu spotkania naukowców z różnych ośrodków krajowych – chcielibyśmy, by te spotkania miały charakter integrujący różne środowiska archeologiczne wokół wspólnej pasji, jaką jest archeologia, by w trakcie tych spotkań wszelkie bariery przestawały istnieć. Do udziału w projekcie zapraszamy, rzecz jasna, także Koleżanki i Kolegów z innych krajów – zawsze miło będzie nam Ich gościć.

Dodaj komentarz